SVEBRA | Konsult & utbildning
22102
page-template-default,page,page-id-22102,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Konsult & utbildning

Konsult- och utbildningsgruppen verkar för att skapa medvetenhet på marknaden när det gäller nya lagar och bestämmelser. Gruppen arbetar också opinionsbildande med att etablera och sprida begreppen Systematiskt Brandskyddsarbete och Intern Brandskyddskontroll och deras innebörd. Dessa begrepp initierar ett större fokus på förebyggande brandskydd som brandskyddsorganisationen på ett företag, utbildning och kompetens, brandskyddsregler samt kontroll- och uppföljningsrutiner.

 

 

Riktlinjer och instruktioner

 

Allmänna_riktlinjer_vid_grundläggande_brandskyddsutbildning 

Dokumentet ger gemensamma riktlinjerna vid utbildning för att tillförsäkra kunder till Svebraföretag en grundläggande kunskapsnivå efter genomförd utbildning. Syftet är också att samordna medlemsföretagens brandskyddsutbildningar till en för branschen gemensamma utbildningsnivå.

 

SVEBRA certifierad brandservicetekniker, grund (PDF)

Dokumentet visar information om den grundläggande utbildning för att bli SVEBRA certifierade brandservicetekniker. Denna utbildning är 2 dagar och är enbart för anställda i SVEBRA medlemsföretag.

 

SVEBRA certifierad brandservicetekniker, rep (PDF)

Dokumentet visar information om den repetitionsutbildning som krävs för att efter 5 år fortsätta vara SVEBRA certifierade brandservicetekniker. Denna utbildning är 1 dag och är enbart för anställda i SVEBRA medlemsföretag.

 

SVEBRA certifierad FUD1 (PDF)

Dokumentet visar information om den utbildning som går igenom grundläggande lagar och krav för utrymningsdimensionering i lokaler upp till 150 personer. Denna utbildning är 3 dagar och är enbart för anställda i SVEBRA medlemsföretag.