SVEBRA | Vision & mission
19212
page-template-default,page,page-id-19212,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vi vill göra Sverige brandsäkrare

Vår vision

Det brinner för mycket i Sverige. Enligt MSBs verktyg IDA så ryckte Räddningstjänsten ut till 11 133 bränder i byggnad under 2019. Trenden är att antalet ökar sedan 2015 då det var 9 469st. Dessutom är det ett stort antal bränder som av olika skäl inte kommer till räddningstjänstens kännedom.

 

Innan du har varit med om en större brand kan det vara svårt att tänka sig att det skulle kunna hända just dig. Med de stora förluster som en brand innebär är det dock dumt att chansa. Kostnader för avbrott, förlorad försäljning och en mängd materiella utgifter är bara en liten del av vad du får betala. Ännu värre är de skador som inte kan mätas i pengar, som förlorade liv, psykiska och fysiska skador.

 

SVEBRA arbetar för att göra Sverige brandsäkrare.

 

Vår mission

Genom att informera och skapa riktlinjer arbetar vi ständigt mot vårt mål att göra Sverige brandsäkrare.

 

SVEBRA representerar också ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande, eller när nya lagar och standard ska utformas.

 

SVEBRA kvalitetsmärke

Alla våra medlemsföretag är kvalitetsmärkta. Det betyder att alla som är medlemmar i SVEBRA måste uppfylla våra kvalitetskrav som gör att vi kan garantera deras kunder pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

 

Vi anlitar ett externt etiskt råd när någon anmäler ett av våra medlemsföretag för att de inte följer våra kvalitetskrav.

 

SVEBRA branschcertifiering

SVEBRA har tagit fram kravdokument för utbildningarna Brandsäkerhetstekniker och Förenklad utrymningsdimensionering samt godkänner utbildningar och utbildningsarrangörer.