SVEBRA | Vision & mission
19212
page-template-default,page,page-id-19212,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vi vill göra Sverige brandsäkrare

Vår vision

Det brinner för mycket i Sverige. Räddningstjänsten ryckte ut till 22 785 st bränder under 2015 enligt MSBs statistik om räddningsinsatser enligt LSO och brand tom 2015 och dessutom är det ett stort antal bränder som av olika skäl inte kommer till räddningstjänstens kännedom.

 

Innan du har varit med om en större brand kan det vara svårt att tänka sig att det skulle kunna hända just dig. Med de stora förluster som en brand innebär är det dock dumt att chansa. Kostnader för avbrott, förlorad försäljning och en mängd materiella utgifter är bara en liten del av vad du får betala. Ännu värre är de skador som inte kan mätas i pengar, som förlorade liv, psykiska och fysiska skador.

 

SVEBRA arbetar för att göra Sverige brandsäkrare.

 

Vår mission

Genom att informera, utbilda, certifiera och skapa riktlinjer arbetar vi ständigt mot vårt mål att göra Sverige brandsäkrare.

 

Vi kvalitetsmärker

Alla våra medlemsföretag är kvalitetsmärkta. Det betyder att alla som är medlemmar i SVEBRA måste uppfylla våra kvalitetskrav som gör att vi kan garantera deras kunder pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

SVEBRA representerar också ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande, eller när nya lagar och standard ska utformas.

 

Vi utbildar och certifierar

Alla våra medlemsföretag utbildas och certifieras inom brandserviceteknik, dvs att utföra underhåll på brandsläckare och brandposter. SVEBRA utbildar också medlemsföretag till utbildare i brandserviceteknik så att även de kan certifiera brandservicetekniker. Efter utbildning och examination i grundläggande brandteori, grundkunskap i att underhålla brandredskap som brandsläckare, brandposter, släckaggregat och brandfilt enligt gällande standard, utfärdas ett ID-kort som bevis på certifieringen.

 

Till utbildning och certifiering

 

Vi informerar och lobbar

SVEBRA bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet. Vi har regelbunden kontakt med försäkringsbolag, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Boverket och många andra myndigheter och organisationer.