SVEBRA | Vårt arbete
22044
page-template-default,page,page-id-22044,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vårt arbete

Lagar, standarder och certifieringar

När nya lagar samt svenska och internationella standarder ska utformas bidrar vi inom SVEBRA aktivt med vår specialistkompetens i tre av SIS/BRS arbetsgrupper.

 

Vi representerar ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan eller försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande gällande brand- och räddningsmateriel genom att bland annat svara på remisser.

 

Alla våra medlemsföretag utbildas och certifieras inom brandserviceteknik. SVEBRA utbildar också medlemsföretag till utbildare i brandserviceteknik så att även de kan certifiera brandservicetekniker. Efter utbildning och examination i grundläggande brandteori, grundkunskap i att underhålla brandredskap som brandsläckare, brandposter, släckaggregat och brandfilt enligt gällande standard, utfärdas ett ID-kort som bevis på certifieringen.

 

Branschregler och riktlinjer

På flera områden inom brandsäkerhet är myndigheternas bestämmelser och regler mycket generella. För att dessa regler ska kunna appliceras på olika organisationer och situationer, behöver de tolkas och konkretiseras. Därför utarbetar vi inom SVEBRA kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer och rekommendationer utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

 

Bland annat har våra riktlinjer för service av brandsläckare fått ett stort genomslag på marknaden och styr idag upphandling och serviceverksamhet på de flesta industrier och offentliga förvaltningar.

 

SVEBRA bedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet. Vi samarbetar med försäkringsbolag, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Boverket och många andra myndigheter och organisationer.