SVEBRA | Tillverkning
24105
page-template-default,page,page-id-24105,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Tillverkning

BILDER FRAMSIDA5

I SVEBRA finns det medlemsföretag som tillverkar/importerar/konstruerar brandredskap samt grossistverksamhet för utrustning inom Brandsäkerhet såsom till exempel brandsläckare, brandposter och brandfiltar med reservdelar och tillbehör som till exempel anpassade vagnar och säkringssprint för brandsläckare och brandpostslang som är tillverkad i Sverige.

 

SVEBRA har tagit fram dokument som sammanfattar tillverkningsstandard och rekommendationer om fördelarna med tredjepartscertifiering.

 

SVEBRA dokument

SV-INF 2018:2 – Europastandard för handbrandsläckare

SVEBRA 050924 Betydelsen av tredjepartscertifiering av säkerhetsprodukter

SV-INF 2018:5 – Kvalitetsmärkning på brandsläckare

 

Standard

Brandsläckare:

SS-EN 3-7:2004+A1:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder.

SS-EN 3-8:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30bar.

SS-EN 3-9:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare

SS-EN 3-10:2009 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 10: Bedömning av överensstämmelse för handbrandsläckare enligt EN 3-7

AFS 2017:3 med ändring AFS 2019:1 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar

 

Brandpost:

SS-EN 671-1 – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

SS-EN 671-2 – Fasta släcksystem – Del 2: Inomhusbrandposter med flatrullad slang

 

Brandfilt:

SS-EN 1869:2019 – Brand och räddning  – Släckredskap – Brandfiltar

 

Torr stigarledning

SS 3112 – Brandmateriel – Stigarledning för brandsläckning

BFS 2011:26  se avsnitt 5:733 (Boverkets byggregler)

.