SVEBRA | SVEBRA certifierade brandservicetekniker utbildning
23558
post-template-default,single,single-post,postid-23558,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

SVEBRA certifierade brandservicetekniker utbildning

Fyra stora förändringar har skett i SVEBRAs utbildning för brandservicetekniker.

  1. Kursmaterialet har uppdaterats utifrån den kritik som varit, bland annat mindre om verkstadsgenomgång.
  2. 1 timme information om nödljus/elbehörighet har lagts till. Här får kursdeltagarna information om vad man får och vad man inte får göra.
  3. den praktiska delen har minskats för detta är inte en utbildning för att lära hur man utför underhåll på brandsläckare och brandposter utan kursen handlar om vilka problem som man kan stöta på och vad säger de standard som finns om vad som ska göras i samband med underhåll av brandsläckare och brandposter.Den som vill lära sig praktiskt får gå en annan utbildning eller som SVEBRA kräver innan man får gå denna utbildning att man har varit ute hos kund i minst 3 månader.
  4. Äntligen har tillverkarna och deras representant börjat att leverera anvisningar på hur man ska utföra underhåll på deras brandsläckare. Det är många fler som behövs men kursdeltagarna får ett kompendium med de som SVEBRA fått in.

Kursmaterialet innehåller idag följande dokument:

  • Åhörarkopior
  • SVEBRA dokument
  • Felmeddelande från TK
  • Tillverkarens instruktioner

Det är viktigt att den som jobbar med kontroll av brandsläckare och brandposter är SVEBRA certifierade.

I febr/mars skickas intyg på medlemskap i SVEBRA samt vilka godkända brandservicetekniker som man har.