SVEBRA | Service & underhåll
22106
page-template-default,page,page-id-22106,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Service & underhåll

I denna arbetsgrupp behandlas frågor som berör det löpande underhållet av säkerhetsutrustning. Det kan gälla allt ifrån brandsläckare och brandposter till byggnadstekniskt skydd som brandtätningar och rökluckor.

 

Gruppen arbetar en hel del med att ta fram standarder och har exempelvis jobbat intensivt med framtagning och publicering av den nya svenska standarden för service och underhåll av brandsläckare, SS 3656.

 

Kontaktperson är

Mikael Höglind
Vivestra AB

 

 

Riktlinjer

 

Serviceföreskrifter för handbrandsläckare SV-RI 2016:1 (PDF)

Detta dokument är SVEBRAs sammanfattning av svensk standard SS 3656.

 

Val och placering av brandsläckare SV-RI 2015-1:3 (PDF)

Detta dokument använder vi oss av när kunder frågar om vilka släckare som vi rekommenderar i vissa miljöer.

 

Riktlinjer för miljöriktig hantering av släckmedel (PDF)
Dokumentet ger råd och anvisningar till brukare, serviceföretag och andra som omladdar brandsläckare eller på annat vis hanterar släckmedel.

 

Information om Brandservicestandarden SS 3656 (PDF)

Den 17 augusti 2001 publicerades Svensk Standard SS 3656 – Underhåll och omladdning av brandsläckare. Svebra har utarbetat ett kort informationsblad för att informera om standarden.

 

Serviceföreskrifter för inomhusbrandposter SV-RI 2015-2 (PDF)

Dokumentet anger minikrav för service och översyn av inomhus­brandposter och är baserat på europastandarden för underhålls­åtgärder SS-EN 671-3. Riktlinjerna används vid upphandling och kvalitetsstyrning av serviceverksamhet.

 

Serviceföreskrifter för brandgasventilation SV-RI 2009-1 (PDF)

Dokumentet anger minikrav för service och översyn av rökluckor och annan brandgasventilation. Riktlinjerna används vid upphandling och kvalitetsstyrning av underhållsverksamhet.

 

Serviceföreskrifter för torr stigarledning SV-RI 2014-1 (PDF)

Dokumentet är utformad mot bakgrund av SS 3112.

 

Serviceföreskrifter för nödljus SV-RI 2012-1 (PDF)

Målsättningen med de gemensamma service- och underhållsföreskrifterna är att tillförsäkra kunder till SVEBRA medlemsföretag en tillfredsställande utrymningssäkerhet även lång tid efter installation av nödljussystem.

 

SVEBRAs rekommendation för underhåll av fasta släcksystem (PDF)

SBF-klassade, anläggningar begärda av försäkringsbolag och myndigheter.