SVEBRA | Revidering SS 3656
23534
post-template-default,single,single-post,postid-23534,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Revidering SS 3656

SIS/BRS håller på att revidera SS 3656 för första gången sedan den kom 2001.

Med i arbetet från SVEBRAs styrelse är Mikael Höglind, Vivestra.

Han berättar att den nya standarden kommer att vara med funktionsstyrd istället för att beskriva hur man ska göra. Dessutom har man ändrat namn på underhåll av brandsläckare till kontroll av brandsläckare eftersom i standard SS-EN 671-3 står det kontroll av brandposter.

På många ställen står det att man ska följa tillverkarens eller dennes representants instruktioner vilket medför att det är viktigt att man har tillgång till gällande instruktioner.

SVEBRAs kansli har fått i uppdrag att samla in de instruktioner som finns så att brandservicetekniker i SVEBRAs medlemsföretag kan utföra kontroll av brandsläckare enligt SS 3656.

Förslaget är nu ute på remiss och ska vara inskickat senast 2018-02-28. Den har skickats till aktuell e-post lista till SVEBRAs medlemsföretag och kansliet kommer att sammanfatta svaren så var vänta inte till sista dagen.