SVEBRA | SVEBRA för kvalitetsmärkt brandsäkerhet
meta-beskrivningen får innehålla max 156 tecken
brandsäkerhet,
22252
page-template-default,page,page-id-22252,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vi vill göra Sverige brandsäkrare

Det brinner för mycket i Sverige. Stora materiella utgifter är bara en liten del av vad du får betala om du drabbas. Ännu värre är de skador som inte kan mätas i pengar, som förlorade liv och minnen. Genom att informera, utbilda, kvalitetssäkra och lobba vill vi på SVEBRA göra Sverige brandsäkrare.

 

Under 2017 arbetar vi extra med att arbeta för våra medlemsföretag inom området brandlarm och jobba för att få fler medlemmar inom området brandlarm. Dessutom fortsätter vi arbetet med att utbilda våra medlemsföretag inom i utrymningssäkerhet och det nya utbildningsmaterialet för SVEBRA certifierade brandservicetekniker ska användas.

 

Alla brandservicetekniker hos medlemsföretag utbildas och certifieras för att utföra underhåll på brandsläckare och brandposter. SVEBRA godkänner utbildning och utbildningsföretag så att de kan certifiera brandservicetekniker.

 

Inom SVEBRA utarbetar vi kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser. Vi sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare.

 

SVEBRA representerar ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande, eller när nya lagar ska utformas. Vi bedriver också samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet.

 

För att garantera att våra medlemsföretag efterlever etiska regler och riktlinjer har SVEBRA ett oberoende externt etiskt råd.

 

Idag har vi över 80 medlemsföretag. Alla våra medlemsföretag ska uppfylla våra kvalitetskrav och vilket innebär högsta möjliga standard. Att köpa produkter och tjänster från ett av våra medlemsföretag ska innebära pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

 

Läs mer om:

SVEBRA medlemsföretag 

Bli medlem och kvalitetsmärkt 

Våra utbildningar och certifieringar

SVEBRAs stadgar-150424 (PDF)