SVEBRA | SVEBRA för kvalitetsmärkt brandsäkerhet
meta-beskrivningen får innehålla max 156 tecken
brandsäkerhet,
22252
page-template-default,page,page-id-22252,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vi vill göra Sverige brandsäkrare

Det brinner för mycket i Sverige. Stora materiella utgifter är bara en liten del av vad du får betala om du drabbas. Ännu värre är de skador som inte kan mätas i pengar, som förlorade liv och minnen. Genom att informera, utbilda, kvalitetssäkra och lobba vill vi på SVEBRA göra Sverige brandsäkrare.

 

SVEBRA representerar ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande, eller när nya lagar ska utformas. Vi bedriver också samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet.

 

Inom SVEBRA utarbetar vi kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser. Vi sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare.

 

I SVEBRA finns en teknisk kommitté som övervakar problem och felaktigheter med brandredskap och en certifieringskommitté som tagit fram en branschcertifiering för Brandsäkerhetstekniker och Konsulter som jobbar med förenklad utrymningsdimensionering, FUD1. Framtagning av utbildningsmaterial och utbildningar sker i dotterbolaget Svenska Brandsäkerhetsföretag Utbildning AB. Brandsäkerhetsteknikerna och konsulterna som klarat examinationen blir branschcertifierade och har ett id-kort som intyg på detta.

 

Alla våra medlemsföretag ska uppfylla våra kvalitetskrav och vilket innebär högsta möjliga standard. Att köpa produkter och tjänster från ett av våra medlemsföretag ska innebära pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

 

För att garantera att våra medlemsföretag efterlever etiska regler och riktlinjer har SVEBRA ett oberoende externt etiskt råd.