SVEBRA | Myndigheter
22183
page-template-default,page,page-id-22183,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Myndigheter

Boverket [länka till nedanstående adress] ger ut byggregler som reglerar brandsäkerhetsfrågor.

http://www.boverket.se/

 

MSB,[länka till nedanstående adress] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är huvudansvarig myndighet för brandskyddsfrågor.
https://www.msb.se/

 

Arbetsmiljöverket [länka till nedanstående adress] är en central myndighet som i enlighet med arbetsmiljölagen ger ut föreskrifter som i många fall tar upp frågor rörande brandsäkerhet.

http://www.av.se/

 

Sjöfartsverket [länka till nedanstående adress] är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

http://www.sjofartsverket.se/

 

Konkurrensverket [länka till nedanstående adress] behandlar frågor om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor.
http://www.konkurrensverket.se