SVEBRA | Hantering av miljörisker
23543
post-template-default,single,single-post,postid-23543,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Hantering av miljörisker

På senaste styrelsemötet godkände styrelsen det uppdaterade SVEBRA dokumentet om hantering av miljörisker.

Efter att ha slagit ihop två riktlinjer till ett och sedan lämnat ut det till en miljöexpert som har kontrollerat att det som står där är korrekt samt gett förslag på texter som saknades.

Detta dokument är ett informationsdokument som beskriver vilka lagar och standard som vi är skyldiga att följa och ger sedan förslag på hur vi ska följa dom. När det gäller släckmedel tänk på att kolla varuinformationsbladet hur det ska hanteras vid kassering.

SV-INF 2018_1 – hantering av miljörisker