SVEBRA | Brandsläckare
22098
page-template-default,page,page-id-22098,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Brandsläckare

I SVEBRA finns i princip alla landets importörer och tillverkare av handbrandsläckare.

 

Tidigare projektgrupper har arbetat hårt med anpassningen av produkter och regler till den sameuropeiska brandsläckarstandarden EN3 och bistått försäkringsbolag och myndigheter i samband med anpassningen av befintliga bestämmelser. De har också jobbat med åtgärder för att minska miljöpåverkan, utformning av etiketter och andra rekommendationer avseende användning av brandsläckare mot elektriska brandrisker.

 

Projektgruppen jobbar kontinuerligt med att uppdatera riktlinjen gällande val och placering av brandsläckare.

 

Riktlinjer

Val och placering av brandsläckare SV-RI 2015:3 (PDF)

Rekommendationer för val och placering av brandsläckare ger teknisk information om brandsläckare och anger regler och principer för vilken släckare som skall användas för olika ändamål.

Serviceföreskrift för handbrandsläckare SV-RI 2016:1 (PDF)

Dokumentet anger minimikrav för service och verkstadsgenomgång av handbrandsläckare och är baserat på den svenska standarden för rutinkontroll, underhåll och verkstadsgenomgång av brandsläckare, SS 3656. Riktlinjen används vid upphandling och kvalitetsstyrning av serviceverksamhet.

Europastandard för handbrandsläckare SV-INF 2018:2 (PDF)

Dokumentet anger i korthet nyheter och ny klassindelning i samband med den nya sameuropeiska brandsläckarstandarden som började användas 1996-98.

 

Standard

SS 3656:2018   Brand och räddning – Handbrandsläckare – Underhåll och omladdning

Svensk standard som beskriver hur egen kontroll, underhåll och verkstadsgenomgång av handbrandsläckare ska göras. Reviderades under 2018

SS-EN 3-7:2004+A1:2007   Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder

Svensk standard om tillverkning av handbrandsläckare

SS-EN 3-8:2007/AC:2007   Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar

Kompletterar EN 3-7

SS-EN 3-9:2007/AC:2007   Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare

Kompletterar EN 3-7

SS-EN 3-10:2009   Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 10: Bedömning av överensstämmelse för handbrandsläckare enligt EN 3-7

Kompletterar EN 3-7