SVEBRA | Brandposter
22096
page-template-default,page,page-id-22096,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Brandposter

I SVEBRA finns samtliga tillverkare och importörer av inomhusbrandposter representerade. Tidigare projektgrupper har arbetat med Europanormen SS-EN 671-3 för underhåll och service av brandposter. Det var SVEBRA som betalade översättningen av SS-EN 671-3:2009 till svenska.

 

Vi har sammanställt fakta samt varit i kontakt med myndigheter och andra intressenter för att påverka synen på brandposter och rekommendationerna kring användningen. Gruppen har även fått ett flertal artiklar publicerade på ämnet i de större branschtidningarna.

 

Artiklar

Husbyggaren (PDF)

Svensk byggtidning (PDF)

 

Riktlinjer

Serviceföreskrifter för inomhusbrandposter SV-RI 2015:2 (PDF)

Dokumentet anger minikrav för service och översyn av inomhus­brandposter och är baserat på europastandarden för underhålls­åtgärder SS-EN 671-3. Riktlinjerna används vid upphandling och kvalitetsstyrning av serviceverksamhet.

Serviceföreskrifter för torr stigarledning SV-RI 2014:1 (PDF)

Dokumentet anger minimikrav för service och översyn av torr stigarledning och är baserat på svensk standard SS 3112.

 

Standard

SS-EN 671-1:2012   Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

Denna standard beskriver kraven vid tillverkning av brandposter med formstabil slang.

SS-EN 671-2

Denna standard beskriver kraven vid tillverkning av brandposter med platt slang.

SS-EN 671-3:2009   Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 3: Inomhusbrandposter – Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar.

Denna standard beskriver hur man utför kontroll och underhåll av inomhusbrandposter

Boverket BFS 2011:26 5:733 (BBR 19)

Här beskrivs kraven på installation av torr stigarledning.