SVEBRA | Utrymning och Larm
24122
page-template-default,page,page-id-24122,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Utrymning och Larm

BILDER FRAMSIDA5

I SVEBRA finns det medlemsföretag som hjälper kunder med utrymningsstrategier genom konsultation, skyltning och tillverkning av utrymningsplaner.

 

SVEBRA har skapat återsamlingsplatsens dag i Sverige för att påminna varandra om vad man ska göra vid en utrymning och var man ska återsamlas. Återsamlingsplatsens dag är första onsdagen i september.

 

Checklista för företaget

  • 1 – Bestäm lämplig återsamlingsplats (ej i vägen för ankommande räddningsfordon, personalen skall rymmas, snöröjd vintertid).
  • 2 – Organisation (utrymningsledare/funktionärer) och fungerande närvarokontroll på återsamlingsplatsen.
  • 3 – Kontrollera att alla utrymningsvägar är framkomliga (öppningsbara utrymningsdörrar/fönster).
  • 4 – Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymningsarmaturer/efterlysande skyltar för säker utrymning.
  • 5 – Se till att ha ett fungerande brand- och utrymningslarm för tidig varseblivning
  • 6 – Utrymningsplaner som visar utrymningsvägar, larmknappar, återsamlingsplats och larmnummer
  • 7 – Återkommande information om verksamhetens brand/utrymningssäkerhet till hela personalen
  • 8 – Återkommande utrymningsövningar för kontroll av funktion och ökad medvetenhet bland personalen.
  • 9 – Information till besökare och entreprenörer.
  • 10 – Jobba aktivt med ert systematiska brandskyddsarbete (regelbundna egenkontroller) för att säkerställa punkterna ovan.

 

Dokument

Utrymning:

AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning (gäller till 31 dec 2020)

AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning (gäller från 1 jan 2021)

SS-EN 1838:2013 – Belysning – Nödbelysning

FSN guide  om Projektering och kontroll av nödbelysning

 

Larm:

.