SVEBRA | AFS 2017:3 – tryckprovning av alla släckarbehållare
23532
post-template-default,single,single-post,postid-23532,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

AFS 2017:3 – tryckprovning av alla släckarbehållare

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 beslutades den 13 juni 2017 och gäller från 1 december 2017.

Föreskriften handlar om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Det viktigaste som gäller bärbara brandsläckare kan man hitta i kap 3.

5§ Gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur får bara fyllas om de genomgått återkommande kontroll enligt de intervall som anges i 6-7 §§.

6§ Gasflaskor ska genomgå återkommande kontroll i den ordning, på det sätt och inom de intervall som anges i föreskrifter om kontroll som meddelats med stöd av förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. …

7§ En bärbar brandsläckare får som längst användas i tio år utan att ha genomgått återkommande kontroll av att den fortfarande är säker att använda. Vid återkommande kontroll ska kontrollorganet (Kontrollorgan är ett av behörig myndighet godkänt oberoende kontroll och provningsorgan) genomföra en

1 – in– och utvändig undersökning …

2 – tryckprovning vid det tryck som anges på den bärbara brandsläckaren, och

3 – kontroll av eventuell säkerhetsutrustnings funktion.

8§ Om en flaska för andningsapparatur eller bärbar brandsläckare uppfyller kraven i 6§ respektive 7§ ska kontrollorganet göra en markering på flaskan för andningsapparaturen eller den bärbara brandsläckaren som anger

1 – nationalitetsbokstav ….

2 – det registrerade märket för kontrollorganet

3 – datum för återkommande kontroll ..

Styrelsen för SVEBRA håller på att ta reda på vad detta innebär men Presto har informerat att man är kontrollorgan och får utföra återkommande kontroll på brandsläckare med lågt tryck, dvs pulver– och vätskesläckare precis som man är godkänd av SWEDAC att utföra återkommande kontroll av koldioxidsläckare.

Detta innebär att alla pulver– och vätskesläckare som ska in för verkstadsgenomgång efter 10 år måste genomgå återkommande kontroll innan de får fyllas.

Det kommer troligtvis innebära att alla pulver– och vätskesläckare kasseras efter 10 år och kunden får köpa nya.

För mer information vad Arbetsmiljöverket svarar se på första sidan.